Bestyrelsen

Foreningen blev startet den 8. maj 2013. Bestyrelsen er sammensat af mennesker med vidt forskellig baggrund, men fælles for dem er ønsket om at skabe en platform og et forum, hvor mennesker med interesse for spiritualitet kan mødes og få en dybere forståelse.
 
Bestyrelsen består af:
 Formand: Ulla Sonne Bertelsen
 Næstformand: Marianne Pedersen
 Kasserer: Mona Anker 
 Sekretær: Kate Kusk
 Medlem: Inga Salina Christensen
 Medlem: Jette Ilkjær
 Medlem: