Bestyrelsen

Foreningen blev startet den 8. maj 2013. Bestyrelsen er sammensat af mennesker med vidt forskellig baggrund, men fælles for dem er ønsket om at skabe en platform og et forum, hvor mennesker med interesse for spiritualitet kan mødes og få en dybere forståelse.
 
Bestyrelsen består af:
 Formand: Inga Salina Christensen
 Næstformand: Jette Ilkjær
 Kasserer: Mona Anker 
 Sekretær: Anja Ruhe
 Medlem: Betina Kristensen
  Medlem: Winnie Holm