Bestyrelsen

Foreningen blev startet den 8. maj 2013. Bestyrelsen er sammensat af mennesker med vidt forskellig baggrund, men fælles for dem er ønsket om at skabe en platform og et forum, hvor mennesker med interesse for spiritualitet kan mødes og få en dybere forståelse.
 
Bestyrelsen består af:
 Formand: Kate Kusk
 Næstformand: Jette Ilkjær
 Kasserer: Mona Anker 
 Sekretær: Irene Kruse Henriksen
 Medlem: Inga Salina Christensen
 Medlem: Anja Ruhe
 Medlem: Betina Kristensen


Generalforsamling 2021 var planlagt til afholdelse den 19.1.2021, men på grund af fortsatte covid-restriktioner og forsamlingsforbud kan det ikke lade sig gøre at mødes fysisk, hvorfor generalforsamlingen bliver gennemført via mail. Det har andre foreninger haft succes med, og nu gør vi også i denne langstrakte isolationstid. 

Hvis du ikke har fået mail, så tøv ikke med at skrive til os på cpuviborg@gmail.com.